Översikt över understöd i år 2017

Understöden för 2017 per verksamhetsområde

Social- och hälsovårdsministeriet beviljade 2.2.2017 sammanlagt 317,6 miljoner euro av Veikkaus Oy:s avkastningvinstmedel understöd till 859 organisationer inom social- och hälsovårdsbranschen för 1 834 olika objekt. Understöd söktes av 1 208 organisationer för 2 630 projekt eller verksamhetsformer till ett belopp på totalt 471,1 miljoner euro.

Verksamhetsområd
Ansökt
Totalt

Understödsutveckling

Social- och hälsoorganisationernas understödscentrals understöden totalt