Yleiskatsaus avustuksiin vuonna 2017

Vuoden 2017 avustukset avustuslajeittain

Järjestö voi hakea STEAlta toimintaansa yleisavustusta, kohdennettua toiminta-avustusta, investointiavustusta tai projektiavustusta. Yleisavustuksia (Ay) myönnetään toimintansa vakiinnuttaneille sosiaali- ja terveysjärjestöille niiden sääntöjen mukaisesta, yleishyödyllisestä toiminnasta syntyviin kuluihin. Kohdennettuja toiminta-avustuksia (Ak) myönnetään johonkin tiettyyn rajattuun toimintaan tai toiminnanalaan. Investointiavustuksia (B) myönnetään kuluihin, jotka syntyvät uudisrakentamisesta, peruskorjauksesta, kiinteistön tai tiettyjen tilojen hallintaan oikeuttavien osakkeiden ostosta tai irtaimen käyttöomaisuuden hankinnasta. Projektiavustuksia (C) myönnetään uusien toimintamallien tai prosessien luomiseen tähtääviin kehittämisprojekteihin ja käynnistämishankkeisiin ja muihin määräaikaista rahoitusta tarvitseviin erillisprojekteihin.

Avustuslaji
kpl
Osuus
Keskimäär. avustus
Yhteensä

Avustusten kehitys