Vuoden 2017 uudet avustukset

STEAn uudet avustuskohteet toimialoittain

Toimiala
Haettu
Myönnetty
Yhteensä